Leveringsvoorwaarden

De firma Spijker Modelauto’s gevestigd te Slagharen; Auke Vosstraat 44 , zal van af heden benoemd worden als “www.spijkermodelautos.nl” en de afnemer zal als “klant” benoemd worden.

Deze algemene voorwaarden is van kracht bij iedere bestelling die bij www.spijkermodelautos.nl gedaan wordt.

De nieuwste versie van algemene voorwaarden vervangt op moment van release alle oude versies.

Als deze algemene voorwaarden geen uitspraak biedt, dan zal www.spijkermodelautos.nl een passende oplossing vinden en wordt de algemene voorwaarden aangepast, zodat de situatie niet meer kan voorkomen.

www.spijkermodelautos.nl kan niet garanderen dat de modellen die op deze site vermeld staan geleverd kunnen worden.

www.spijkermodelautos.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.

Bestellingen van modelauto’s, modelmotor of landbouw miniatuur die gedaan worden door de klant, kan door www.spijkermodelautos.nl om wat voor reden geweigerd worden zonder opgave van reden.

Als ww.spijkermodelautos.nl een bestelling veranderd, zal ww.spijkermodelautos.nl de klant informeren over deze wijziging.

Als de klant verwijst naar zijn algemene voorwaarden bij een bestelling, zijn deze niet van toepassing.

Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief 19% btw en exclusief eventuele transportkosten.

Alle verkochte schaalmodellen blijven eigendom van Spijkermodelautos.nl totdat aan de volledige tegenprestatie is voldaan.

Indien de klant niet tevreden is met de geleverde schaalmodellen, is de klant gerechtigd deze binnen 7 dagen na verzenddatum te retourneren aan www.spijkermodelautos.nl, mits vergezeld van de factuurbon en in originele niet beschadigde verpakking uitgezonderd die schaalmodellen die speciaal voor de klant besteld dient te worden.

In geval van terugzending zal www.spijkermodelautos.nl zorg dragen voor de creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten.

Door een bestelling te plaatsen verklaart de klant:
a. Ten minste 18 jaar of ouder te zijn.
b. Accoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
c. Woonzaam te zijn in Nederland.
d. Dat het aflever- en factuuradres een geldige plaats is in Nederland.

Foto’s zijn alleen ter indentificatie. Er kunnen geen rechten aan verleend worden. Foto’s zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaar.
De foto’s op onze website kunnen afwijken van de werkelijke producten.